फिर्ता नीति

भुक्तानी र फिर्ता को रद्द

यदि भुक्तानी अपरेशन पछि यो रद्द गर्न आवश्यक हुन्छ, फोन बाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् + 44 20 3807 9690। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि फिर्ता मात्र कार्ड को लागी गरीएको छ जसको साथ भुक्तानी गरिएको थियो।

अंग्रेजी
अंग्रेजी